OFERTA

Oferta

Świadczymy usługi doradztwa prawnego na rzecz podmiotów publicznych, w szczególności organów i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, administracji rządowej, zakładów publicznych, spółek komunalnych i spółek Skarbu Państwa, jak i prywatnych przedsiębiorców, stowarzyszeń i fundacji oraz innych podmiotów prawnych prawa prywatnego w zakresie materialnego i procesowego prawa administracyjnego, zwłaszcza prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa procesu inwestycyjnego, prawa ochrony środowiska, publicznego prawa gospodarczego, a także prawa samorządu terytorialnego oraz prawa o finansach publicznych i szkolnictwie wyższym.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Oferujemy usługi doradztwa prawnego, a w tym zakresie współpracujemy także z ekspertami z innych dziedzin, których wiedza i doświadczenie są niezbędne do rozwiązywania problemów prawnych naszych Klientów, zwłaszcza architektami, urbanistami, ekologami, ekonomistami, rzeczoznawcami majątkowymi, osobami posiadającymi wiedzę inżynieryjną i techniczną.

Posiadamy także bogaty dorobek naukowy w zakresie teorii prawa oraz legislacji i oceny skutków prawnych projektowanych aktów prawnych. Stąd naszą ofertę doradztwa prawnego kierujemy również do naczelnych i centralnych organów władzy państwowej, jak i jednostek administracji publicznej – lokalnej i regionalnej, odpowiedzialnych za procesy tworzenia prawa.