O NAS

Robert Suwaj

adwokat, dr hab. nauk prawnych, profesor Politechniki Warszawskiej, wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. L. Kaczyńskiego w Warszawie.

Obszary praktyki

 • Gospodarka nieruchomościami
 • Drogi publiczne i reklama przestrzenna
 • Środki europejskie – korekty i zwroty
 • Podatki i opłaty lokalne
 • Pomoc publiczna
 • Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Administracyjne kary pieniężne
 • Przewlekłość i bezczynność administracji
Igor_Zachariasz_foto2

Igor Zachariasz

adwokat, dr hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Obszary praktyki

 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • Proces inwestycyjno-budowlany
 • Samorząd terytorialny, związki i metropolie
 • Ochrona środowiska, odpady, immisje
 • Infrastruktura
 • Przyroda i zabytki