IGOR ZACHARIASZ

adwokat, dr. hab. nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Igor Zachariasz – jest adwokatem, dr. hab. nauk prawnych, profesorem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W latach 1998 – 2019 pracował w Unii Metropolii Polskich – ogólnopolskiej organizacji reprezentującej w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego interesy centralnych miast polskich metropolii (Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia), będąc w latach 2018-19 Dyrektorem Biura tej instytucji. W latach 1993-1998 uczestniczył w programach badawczych i pracach projektowych Towarzystwa Urbanistów Polskich i Instytutu Miasta sp. z o.o.

Od roku 2012 jest zastępcą redaktora naczelnego miesięcznika naukowego „Samorząd Terytorialny”. Był członkiem Rady Programowej Kliniki Prawa Własności Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (2011), stypendystą Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (2000), odbył praktykę w Ministerstwie ds. Środowiska, Ochrony Przyrody i Porządku Przestrzennego Brandenburgii (1993). Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa samorządu terytorialnego, nauki administracji, oraz opinii, ekspertyz i raportów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej dla krajowych i międzynarodowych instytucji, m.in. Towarzystwa Urbanistów Polskich, Biura Analiz Sejmu, Europejskiego Banku Inwestycyjnego.